Yeşil Projeler ve Sıfır Enerjili Binalar

Paris Belediyesi, 2014 yazında temelleri atılan “Akıllı Kent Paris 2050 Dağ Kuleleri” Projesi ile, büyük binaların merkezlerindeki ve çatılarındaki yenilenebilir enerjilere entegre edilmiş biyo-iklimsel dağlar inşa ederek hava kirliliğini kontrol etmeyi, bu tür hiper enerjileri ve mekânları tüketen şehirciliği daha şeffaf ve doğal hale getirmeyi amaçlıyor. Böylece Paris Belediyesi, 2050 yılını takiben sera gazı emisyonunu %75 azaltmayı hedefliyor.

Paris İklim Enerji Planı, Akıllı Kent Paris 2050 Projesi ile 2050 yılını takiben sera gazı emisyonunu %75 azaltmayı hedefledi. Proje, çevre alanlar için organize bir sistemle enerji üreten (BEPOS), sağladığı artı-enerji ile yüksek katlı binaların entegrasyonu üzerine bir araştırma ve geliştirme çalışması olarak tanımlanıyor. Bu çalışma, uzun vadede nüfus artışıyla paralel bir şekilde oluşan kentsel ısı adası olgusuyla savaşmak adına 8 farklı karışık kule prototipi sunmaktadır.

Kuleler, yenilikçi sistemler üzerinden biyo-iklimsel, geri dönüştürülebilir ve yenilenebilir enerji ile şehrin kalbine doğayı tekrardan kazandırmaktadır. Sosyal anlamdaki yenilikler ışığında, çevresel açıdan kent sakinlerinin yaşam kalitelerini artırmak adına ilk çevre dostu yasam şekilleri icat edilmiştir denilebilir. Bu çalışma, Paris Belediyesi için Vincent Callebaut Mimarlık Ajansı ve Setec Batiment mühendisleri tarafından 2014 yazında yürütülmüştür. 2050 yılındaki yüksek binaların tarihsellikleri ve gelişim perspektifleri, Paris İklim Enerji Planı’na bağlı olarak 8 adet, artı enerji üreten, enerji anlamında bağlantılı prototipler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yazar: AkilliKent

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir