Şehrin Hafızası

21. Yüzyılda gittikçe hareket kazanan kent yaşamıyla birlikte insan, araç, bina ve yer altı hizmetleri gibi kent olgusunu yaratan en önemli bileşenler de hızla büyüyor, çoğalıyor ve karmaşıklaşıyor. Dünyada birçok kent yönetimi ise bu büyüme ve yarattığı ihtiyaç artışına teknoloji ve dijital dönüşümlerin yardımı ile çözüm arıyor. Bu dönüşümü sağlıklı yöneten yerel yönetimlerin başarı öyküleri şimdiden yazılmaya başlandı bile.

Günümüzde dünya genelinde akıllı belediyecilik kategorisi indeksine girmiş ülke sayısı 10’un üzerinde seyrediyor. Kısaca yaşamın mobilizasyonu ve vatandaşların hizmetlerden zaman-mekân farkı gözetmeksizin yararlanabilmesi ve bu hizmetleri sorgulayabilmesi anlamına gelen akıllı belediyecilik uygulamaları bugün birçok belediyemizde hayata geçirilmiş durumda. Örneğin; bu tür uygulamaların etkin olarak kullanıldığı belediyelerde CRM uygulamaları ile vatandaşlara her türlü aktivite bilgisi anlık olarak gönderilebiliyor ve vatandaşlar yükümlü oldukları ödemeleri mobil cihazlar vasıtasıyla bulundukları yerden ayrılmadan gerçekleştirebiliyor. Bu ve benzeri birçok örneğin çok daha gelişmiş versiyonlarına yakın zamanda hep birlikte tanıklık edeceğimiz herkes tarafından bilinen bir gerçek ancak bir kentin tümüyle akıllı kent olabilmesi için e-Devlet, e-Vatandaş, e-Yaşam, Mobilite, e-Çevre ve e-Ekonomi alanlarında belli çalışmaların senkronize şekilde sürdürülmesi gerekiyor.

Ülkemiz ise, e-Devlet uygulamaları ve Online Servisler konusunda oldukça yol katetmiş olarak değerlendirilebilse de Altyapı (Infrastructure), Açık Veri (Open Data) ve e-Vatandaş (Smart Citizen) gibi uygulamalarda eksiklikler göze çarpıyor. Akıllı kentlerin vazgeçilmez öğelerinden biri olarak kabul görmeye başlayan e-Yaşam konusunda ise dünyada genelinde birçok yenilikçi uygulama hayata geçirilmek üzere. Yaşamın akıllandırılması düsturundan yola çıkan bu uygulamalar, yaşam şartlarını oluşturan temel çevresel faktörleri akıllandırarak sonuca gitme yöntemini benimsiyor. Sağlık, güvenlik ve kültür alanlarında birçok akıllı çözüm, kentlerin akıllı altyapısı ile entegre olabildiği ve gerçek zamanlı bilgi sunabildiği ölçüde sisteme dâhil olabiliyor.

Yazar: AkilliKent

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir