Kentsel Dönüşümde Uzlaşının Önemi

2012 yılından günümüze kadar sadece İstanbul’da 17 ilçede toplam 40 adet “riskli alan” tespiti gerçekleştirildi. Bu alanların toplamı ise 11 milyon m2’ye ulaşmış durumda. İl geneli düşünüldüğünde İstanbul’daki yapılaşmış alanları %1’inin riskli alan ilan edildiği sonucuna ulaşılıyor.

Riskli alan ilan edilen bölgelerin konumlarının incelendiği çalışmalarda, bu bölgelerin yaklaşık %70’ini JICA’nın (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) işaret ettiği bölgelerden farklı yerlerde konumlandırıldığı belirtiliyor. Bu bölgeler incelendiğinde; çoğunlukla sağlıksız yapı stokuna ve kent merkezine kolaylıkla erişilebilecek ulaşım bağlantılarına sahip oldukları gözlemleniyor.

Konu ile ilgili uzmanların görüşlerinden elde edilen analizlere göre İstanbul’da deprem ve kentsel yenileme kaynaklı toplam dönüştürme ihtiyacı 870.629 bağımsız birim olarak hesaplanıyor. Bu bağımsız birimlerin %43’ünün deprem riski kaynaklı olması ise analizin en çarpıcı sonucu olarak öne çıkıyor.

Yerel Yönetim – Hak Sahibi – Yatırımcı Dönemi

Kentsel dönüşüm çalışmalarında özel sektörün katkısı her geçen gün artıyor. Merkezi otorite ve TOKİ işbirliği ile yapılan projeler, yerini yerel yönetim, hak sahibi ve yatırımcının oluşturduğu ortaklıklara bırakıyor. Bu üçlü ortaklık yapısı bu güne kadar pek çok projeyi hazırladı ve tamamlanma noktasına getirdi.

Ortak çıkar doğrultusunda hem kentsel mekânda iyi işler çıkarmak hem de tüm paydaşlar açısından karlı yatırımlar üretmek adına, paydaşların birbirlerine karşı olan ilişkilerinde şeffaflık ve güven unsuru ön plana çıkıyor. Sivil tarafın bilinçlendirilmesi ve eğitiminin de önemle üstünde durulması gerekiyor. Uzlaşı adabı ve kültürünün oluşması için etkin bir bilinçlendirme kampanyasının hayata geçirilmesi oldukça önem taşıyor.

Uzlaşının Önemi

Sıklıkla belirtildiği üzere kentsel dönüşüm projelerinin temelinde “uzlaşma” yer alıyor. Özellikle kat malikleri kurullarına ya da kanaat önderlerine bu tür uzlaşma görüşmelerinde oldukça önemli roller düştüğünü gözlemleniyor. Kat malikleri kurulu ve/veya kanaat önderleri yatırımcı ve malikler arasındaki iletişim köprüsünü kuruyorlar. Kanaat önderleri tüm malikler ile iletişim kurup, talep ve istekleri belirleyerek arabuluculuk faaliyetlerinde önemli bir görev üstleniyor. Kanaat önderlerinin katkı sağlayabildiği projelerin çok daha hızlı bir şekilde sonuca ulaştıkları görülüyor.

Yazar: AkilliKent

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir