Geleceğe Yön Verecek 5 Mega Trend

Yeni yıl ile birlikte insanlığın önünde geleceğe yönelik düşündüğü bir dizi sorun var. Sağlıkta makul fiyatlı, kaliteli bakımı nasıl sunacağız? Küresel nüfusun artan enerji gereksinimini karşılayabilecek miyiz? Çok modlu ulaşım çözümlerini vatandaşa nasıl sunacağız? 18 ayda bir iki katına çıkan küresel dijital içerikle, kişisel verilerin güvenliğini ve gizliliğini nasıl yöneteceğiz?

Bu ve benzer soruların tek çözüm yolu ise küresel zorunluluk haline gelen inovasyon. Tüm bu alanlardaki gelişmeler, önümüzdeki dönemin de trendlerini oluşturuyor. Frost&Sullivan’ın yaptığı araştırmaya göre toplumları şekillendirecek beş mega trend öne çıkıyor.

1) Kentleşmenin Yükselişi

Tarihte ilk kez dünya nüfusunun %50’si artık kentlerde yaşıyor. Bu rakam 2020’ye kadar yaklaşık %56 olacak ve 4,3 milyar kişiye ulaşacak. Kentlere kitlesel göz, onları devasa iktisadi merkezler haline getirerek “Mega Kent” olgusunu ortaya çıkaracak. 2020 ve sonrasında dünyada 35’ten fazla şehir büyüyerek, “Mega Kent” haline gelecek. Tek başına Çin, Asya’daki mega şehirlerin %72’sine sahip olacak. Şehirlerin birden fazla merkezi olacak ve şehir içi ulaşımda devrim niteliğinde değişimler yaşanacak.

2) Doğa Dostu Akıllı Teknolojiler

Yeşil ürün ve hizmetler daha da geliştirilecek. Akıllı sensör teknolojisine ve internet bağlantısına sahip akıllı ürün ve hizmetlerin yeşile katkısı büyük olacak. Çünkü nesnelerin interneti, makineden makineye iletişim, toplamda 80 milyardan fazla birbirine bağlı cihaz verimlilik ve sürdürülebilirliğin itici gücü olacak. Akıllı konseptler akıllı ve sürdürülebilir kentlerin büyümesini sağlayacak. Akıllı kentlerde sağlıktan ulaşıma her konu “akıllı” tasarlanıp büyütülecek. Tüm bunların dünyaya ve insanlığa yarattığı katma değer yükselecek.

3) Geleceğin Enerjisi

Küresel ekonomik büyüme, kentleşme ve artan nüfusa sürdürülebilir enerji sağlanması 21. Yüzyılın en büyük zorluklarından ve fırsatların biri olacak. Kentleşme sonucu, şehirler toplam enerji üretiminin dörtte üçünü tüketir hale gelecek. Bunlarla birlikte nükleer enerjinin yükselişi, kaya gazı ile ortaya çıkan yeni kaynaklar ve yenilenebilir enerjinin çok hızlı yükselişini göreceğiz. Akıllı binalar ve evler önümüzdeki 3-4 yıl içinde hayatımızın bir parçası olacak.

4) Dolaşımla Gelen Devrim

Bağlantı ve kentleşme gibi trendlerin insan ve malların dolaşımı ile gelecekteki ulaştırma modellerine etkisi büyük olacak. Kentlere müşteri gözüyle bakan ortak ve çözüm sağlayıcı şirketler yeni iş ve yatırım fırsatlarından faydalanacak. Örneğin; 2020 yılı itibariyle 1 milyon otopark alanındaki sensörler yardımıyla anında doluluk bilgisine ulaşabileceğiz. Geleceğin akıllı platformları araçlarımızı pek çok farklı fonksiyon ve cihaza bağlayacak.

5) Sağlık ve Mutluluk

Dünya hızla yaşlanıyor ve pek çok ülke artan yaşlı nüfusu desteklemeye hazır değil. 2010’da 65 yaş üzeri kişi sayısı toplam nüfusun %8’iydi. 2025’te bu rakam, 840 milyon kişi ile %10’a ulaşacak. 65 yaş ve üzeri grubun %70’i yani yaklaşık 580 milyon kişi, çoğunlukla Kuzey Amerika, Avrupa, Japonya ve Güney Kore olmak üzere 15 ülkede yaşayacak. Bu demografik veri, sağlık harcamaları ve politika reformlarında bir kaymanın olacağına işaret ediyor.

Yazar: AkilliKent

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir