eTR Ödülleri Finali 10 Mayıs 2017 Çarşamba TBMM’de yapılacak

Kamudan İşdünyasına eHizmetler Kategorisi
Gümrük ve Ticaret Bak. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müd. – İRİS
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi – Sigorta Suistimalleri Tespit Sistemi
Türk Standartları Enstitüsü Bilgi İşlem Daire Başk. – TSE 360

Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi – Trafik Sigortası Teklif Uygulaması
Sosyal Güvenlik Kurumu – On-Line Hesap Tanımlama ve Talep Alma
Sağlık Bak. – ESİM (Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi)

Kamudan Kamuya eHizmetler Kategorisi
Adalet Bak. Bilgi İşlem Dairesi Başk. – İşçi Alacakları Hesap Tablosu/Sistem Raporu
Aile ve Sosyal Politikalar Bak. Sosyal Yardımlar Genel Müd. – Sosyal Uyum Yardımı Modülü Projesi
Orman Genel Müd. – ORDEP

Küçük Ölçekli Belediye Kategorisi
Selçuk Bel. – Yerinde Belediyecilik
Artvin Bel. – Engelsiz Belediye ( İYİBu )

Orta Ölçekli Belediye Kategorisi
Süleymanpaşa Bel. – Yapay zeka destekli Mutlukent projesi
Süleymanpaşa Bel. – SAR3D projesi
Üsküdar Bel. – Paydaş İlişkileri Yönetim Sistemi (PİYS)
Bornova Bel. – BORBEL E-KENT BİLGİ SİSTEMİ
Selçuklu Bel. – EPKAS(Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi)
Kadıköy Bel. – Atık Getirme Noktalarımız
Pendik Bel. – Online Yapı Denetim Süreçleri Projesi
Bakırköy Bel. – ETAP

Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi
Kocaeli Büyükşehir Bel. Su ve Kanalizasyon İdaresi İSU Genel Müd. – Mobil Çevre Denetim Sistemi
Konya Büyükşehir Bel. – Mobil Konya Uygulaması Park Yeri Bul Projesi
İETT İşletmeleri Genel Müd. – İETT ERP Projesi
Konya Büyükşehir Bel. – PATİ Projesi
Şanlıurfa Büyükşehir Bel. – Servis tabanlı belediye sistemi güncellenmesi

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ – SERVİS TABANLI BELEDİYE SİSTEMİ GÜNCELLENMESİ

Proje ile 6360 sayılı kanun ile tanımlanan büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde TAKBIS, MEGSIS, MAKS e-Devlet servisleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ortofoto verileri ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AKOS (Akıllı Kent Otomasyon Sistemi) bir araya getirilerek servis tabanlı bir yapı ile tüm iş ve işlemlerin yürütüldüğü uygulamalar ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi mekânsal verilerinin e-Devlet servisleri ile eşgüdümlü olarak yönetilmesi sağlanmıştır.

BORNOVA BELEDİYESİ – BORBEL E-KENT BİLGİ SİSTEMİ

Bornova Belediyesi bünyesindeki farklı birimlerde halen kullanılmakta olan Arşiv Yönetim Sistemi (AYS), Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ve bilgi teknolojileri uygulamalarının birbiri ile ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile entegre edilerek mevcut Yönetim Bilgi Sistemi’nin iyileştirilmesi, bu sistemin İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS ile veri alışverişinin sağlanması ve vatandaşın yerel yönetim hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması amacıyla belediye hizmetlerinin e-devlet uygulaması, internet ve mobil teknolojiler üzerinden sunulması suretiyle İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecini destekleyecek uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak hedeflenmiştir.

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ – YAPAY ZEKA DESTEKLİ MUTLUKENT PROJESİ VE SAR3D PROJESİ

Süleymanpaşa Belediyesi arttırılmış gerçeklik destekli 3 boyutlu afet yönetimi mobil uygulama projesi mevcut kent bilgi sistemi ve 360 panaroma sistemi ile entegre edilerek afet öncesi ve sonrası tespit çalışmalarında sanal gerçeklik ve 3 boyut teknolojilerinin kullanıldığı mobil bir uygulamadır. Bu sayede yetki dahilinde akıllı telefon veya tabletler ile binalar yıkıma uğramış olsa dahi binaya ait bilgiler bina sakinlerine ait bilgiler ve binanın 3 boyutlu teknik çizgilerine ulaşılabilir olacaktır.

SELÇUK BELEDİYESİ – YERİNDE BELEDİYECİLİK

Yerinde Belediyecilik Uygulamaları, hizmeti vatandaşın ayağına götürmek için geliştirilen, mobil cihazlar üzerinden birçok işlemin gerçekleştirilebildiği uygulamalardır. Mobil uygulamalarla sağladığımız, yerinde hizmet anlayışının benimsendiği çözümler öncelikli olarak; engelli, 65 yaş üzeri ve yatalak durumdaki vatandaşlarımız için büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımız AKOS Akıllı Kent Projesi ile altyapısı oluşturulmuş, 7/24 hizmet veren İletişim (Hızlı Çözüm) Merkezini, 444 88 92 numaralı hattan arayarak ve detaylı iletişim bilgilerini bırakarak ilgili hizmetten faydalanabilmektedirler. Kayıt altına alınan tüm istek ve şikayetlerin büyük bir titizlikle çözümlenmesi sağlanmaktadır.

eTürkiye (eTR) Ödülleri Nedir?

eDevlet; devletin, hizmetlerini Bilgi ve İletişim Teknolojileri’ni kullanarak vatandaşa, iş dünyasına sunması yoluyla daha etkin ve verimli bir yönetime ulaşılmasıdır. eDevlet kavramı, merkezi kamu teşkilatlarında, yasama ve yargı erklerinde uygulanabileceği gibi, yerel yönetimlerde de uygulanabilir. eDevlet kamudan vatandaşa (G2C), kamudan iş dünyasına (G2B) ve kamudan kamuya (G2G) işlev görebilir. eDevleti otomasyon projelerinden ayıran temel farklılık, eDevlet projelerinin iş süreçlerini yeniden tanımlayan, vatandaşın, iş dünyasının ve kamu çalışanının erişimine açık projeler olmalarıdır.

TÜSİAD ve TBV yukarıda belirtilen noktaları göz önüne alarak, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin başarılı e-Devlet uygulamaları hakkında farkındalık yaratmak ve öne çıkan uygulamaları ödüllendirmek hedefi ile 2017 yılında da 14. eTR ödüllerini verecektir.

Yazar: AkilliKent

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir