Akıllı Kentlerin Önündeki Milyar Dolarlık Problem

Nesnelerin İnterneti (IoT) için günümüzde halen farklı IoT aygıtlarının birbirleriyle iletişim kurmasını ve veri paylaşmasına olanak tanıyan herhangi bir evrensel standart oturtulmuş değil. Yeni nesil teknolojileri kullanmaya iyiden iyiye alışmaya başlayan tüketicilerin ise tek bir noktadan kontrol edilemeyen akıllı aygıtları satın almaya sıcak bakmayacağı düşünüldüğünde, bu tür bir standardın eksikliği akıllı ev pazarı için oldukça büyük bir sorun teşkil etmekte.

Akıllı kentleri için ise bu sorunun dünya genelinde uygulanacak projelere yüzlerce milyar dolarlık bir negatif etkide bulunacağı öngörülüyor. Oluşacak potansiyel maliyet artışlarından bazıları şunlar:

– Birlikte çalışabilirlik (interoperability) standartları oluşturulmadan yayılımı gerçekleştirilen IoT çözümleri 2025 yılına gelindiğinde dünya genelindeki akıllı kent projelerine 341 milyar dolarlık bir ek maliyet oluşturacağı belirtiliyor.

– Aynı zaman periyotu içerisinde bu tür standardize edilmemiş çözümler, akıllı kent projelerine 1,12 trilyon dolarlık bir evrensel uygulama maliyeti çıkaracak. Ancak standartı sağlanmış çözümlerle birlikte bu maliyet 781 milyar dolara düşebileceği de vurgulanıyor. Maliyetlerde bu devasa fark ise; belediyelerin farklı sağlayıcılardan tedarik ettiği sistem ve aygıtlarının birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlamak için uygulamak zorunda oldukları entegrasyonlardan kaynaklanıyor.

Bu yüklü entegrasyon maliyeti akıllı kentlere dönüşüm hareketine büyük bir sekte vurması beklense de geliştirilecek olan birlikte çalışabilirlik standartları sayesinde yine 2025 yılına gelindiğinde akıllı kentler için uygulanan birbiriyle bağlantılı IoT aygıt sayısının %27 oranında artması bekleniyor.

Yüksek maliyetin, belediyelerin darlaşan bütçeleri de düşünüldüğünde, daha şimdiden akıllı kent projeleri için büyük bir engel oluşturduğu düşünülse de, gelecek yıla kadarki süre zarfında akıllı kentlerde uygulanan IoT aygıt sayısının 1 milyara ulaşması da beklentiler arasında yerini alıyor.

Kentleşme, dünya genelindeki şehirleri artan nüfus oranları, trafik sıkışıklıkları ve kirlilik gibi sorunlarla mücadele etmeye zorluyor. Tüm bu baskılardan kurtulmak ve vatandaşlarının hayat kalitelerini arttırmak isteyen kent yönetimleri ise hizmetlerinin daha etkili çalışmasını sağlamak için sundukları servislere IoT aygıtları entegre etmeye devam ediyorlar.

Yazar: AkilliKent

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir