Akıllı Kentlerin Akıllı Evleri

Son 20-25 yıl içinde hızla gelişen teknoloji hayatımızın her alanına girmekle birlikte; binaları tasarım sürecinden malzeme ve yapım sistemlerine kadar pek çok farklı boyutta etkilemiş durumdadır. Ayrıca evlerimiz için konfor, güvenlik ve tasarrufu da beraberinde getirmektedir. Akıllı binalar olarak tanımlayabileceğimiz bu yapıların temel özelliği, kullanılan farklı sistemlerin birbiriyle bağlantılı olarak yönetiliyor olmasıdır. Sistemlerin mobil teknoloji ile entegre olması sayesinde dairemizi akıllı cihazlar ve herhangi bir bilgisayar aracılığı ile internet üzerinden kontrol edip, yönetmemiz mümkündür. Örneğin; farklı iki odanın aydınlatılması, bir odanın sıcaklık kontrolü, bahçe sulama veya güvenlik sisteminin kontrolü ve herhangi bir odanın priz hattına bağlı elektronik cihazların kontrolü gibi işlemler bir geçmiş zaman hayali olmaktan çıkıp kent insanları için hayatın bir parçası olmaya başlamıştır. Akıllı evlerde; yangın, hırsızlık, gaz kaçağı vb. güvenlik ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra sıcaklık ayarı, perde – panjur, televizyon, müzik seti, kahve makinası gibi eşyaların kontrolü sağlanmaktadır.

Hazırlanan yazılım programı yardımıyla bütün bu sistemleri web sayfası üzerinden online olarak izleme imkanı da bulunmaktadır. Akıllı bina uygulamaları günümüzde hızla büyüyerek gelişen inşaat sektörü ile birlikte ilerlemektedir. Aslında ihtiyaçtan doğan bina otomasyon sistemleri; teknolojik gelişmelerle birlikte daha hızlı ve yüksek kapasiteli hale gelmiş, yeni nesil sistemler üretilmeye başlanmıştır. Bu sistemler sayesinde enerjinin verimli kullanılmasının yanında güvenli olarak kullanılması da sağlanmaktadır. Bina otomasyonunda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, projenin ihtiyacına ve özelliğine göre seçilip uygulanmış olmasıdır.

Türkiye’de sayıları hızla artmakta olan akıllı binalar özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa vb. büyük şehirlerde daha çok uygulama imkânı bulmaktadır. Son yıllarda hayata geçirilen büyük konut projelerinde akıllı sistemler çoğunlukla kullanılmaktadır. Yapılardaki temel işlev, kullanıcı konforunu sağlamak için binaların farklı bölümlerinde optimum konfor şartlarını yerine getirmektir. Mekânlar standart değerlerde tutulabilmeli, fiziksel çevre değişimlerinin kullanıcılar tarafından hissedilmemesi sağlanmalıdır. Zamanın çok değerli olduğu günümüzde kişiye gereksiz zaman kaybettiren işlemlerin otomasyon sistemi tarafından yerine getirilip, konforlu, güvenli ve pratik bir ortam sağlanması amaçlanmaktadır.

Günümüzde dünyanın en önemli şehirleri bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak “Akıllı Kentlere” geçme sürecini başlatıp, pek çok sorunun üstesinden gelmeye çalışmaktadır. Merkezde; şehrin binalarının güç ihtiyacı, sokak ve trafik durumu, iç ve dış sıcaklıkları hakkındaki veriler toplanıp, analiz edilerek yönetilebilmektedir. Bu sayede akıllı kentler; insanlara sürdürülebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı en az çaba ile tüm ihtiyaçların karşılandığı, doğanın da korunduğu yaşam alanları sunmaktadır.

Yakın gelecekte dünyanın en önemli şehirlerinin akıllı olup olmadıkların göre belirleneceği düşünüldüğünde, gelişen teknolojiye paralel olarak “akıllı ev – akıllı kent” konseptleri birbirini tamamlayan konseptler olarak karşımıza çıkacaktır.

Yazar: AkilliKent

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir