Akıllı Kentler Değerlendirme Raporu

Toplantıda paylaşılan rapora göre “finansal yeterliliğin” belediyelerin akıllı kent uygulamalarında karşılaştıkları güçlüklerin başında geldiği belirtildi.  Raporun oluşumunda katkıda bulunan kurumların %60’ı bu konuda merkezi kaynakların yardımıyla bir akıllı kent yatırım fonu oluşturulmasının gerekliliği üzerinde durdu.

Karşılaşılan ikinci güçlük olarak ön plana çıkan “kurumlar arası işbirliği”nin ise yerel yönetimlere tavsiyelerde bulunacak bir ulusal mekanizma ile sağlanabileceği dile getirildi. Üzerinde durulması gereken bir diğer problemin ise “uzmanlık” olduğunu belirten yetkililer, her alanda olduğu gibi akıllı kent uygulamalarında da eğitim yetersizliğinin altını çizdiler.

Akıllı kentlerdeki en önemi parametrelerden biri olan vatandaşların süreçlere katılımının öneminin vurgulandığı toplantıda, mevcut akıllı kent uygulamalarında bulut bilişim ve büyük veri analitiğinin yeterince kullanılmadığı belirtildi. Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin akıllı kentlerin çekirdek yapısını oluşturduğu halde araştırmaya katılan kuruluşların yalnızca dörtte birinin CBS tabanlı uygulamalarda yararlandıkları ifade edildi.

Akıllı Kentlerin Ülkelere Katkıları Oldukça Büyük

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Türkiye’de 8 büyük kentin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep ve Konya) gelecek 10 yıl içerisinde 857 milyar 200 milyon dolarlık bir GSYİH üreteceğini söyledi. Üretilecek olan bu miktarın %17’sinin çeşitli doğal afet tehditleri sebebiyle risk altında olduğunu belirten Eczacıbaşı, bu durumun 83 milyar dolarlık bir risk teşkil ettiğini söyledi. Kamunun topladığı verileri bazı yasal engeller nedeniyle kamuoyu ile paylaşamadığını hatırlatan Eczacıbaşı, bu konuda zihniyet değişikliğine gidilmesinin akıllı kent devriminin ülkemizde önünü açacağının altını çizdi.

Akıllı Kentleşme %15 Oranında Verimlilik Artışı Demek

Toplantıda, Türkiye’de “Akıllı Kent Endeksi” çalışması ile belediyelerin dijital skorlarının hesaplandığı ve Ekim-Aralık 2015 tarihleri arasında yapılan ölçümlerde büyükşehir belediyelerinin ortalama skorunun %55 olarak tespit edildiği belirtildi. Belediyelerin bölüm bazında ortalama skorları incelendiğinde; dijital hizmetlerde %52, dijital operasyonlarda %49 ve dijital teknoloji platformlarında %59 oranında skorlarla karşılaşıldığı ve bu skorların bölüm bazında Türkiye işletmeler skorunun üzerinde olduğu kaydedildi.

Akıllı Kentler’in yakın gelecekte ekonomik kalkınmanın ana öğesi olacağının vurgulandığı toplantının sonunda; akıllı kentleşmenin GSYİH’da %15 artış sağladığı, diğer yandan akıllı kent teknolojilerine 2014 yılı içerisinde yapılan 8,8 milyar dolarlık küresel yatırım seviyesinin 2023 yılında 27,5 milyar dolara ulaşacağı belirtildi.

Yazar: AkilliKent

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir