Açık Veri ve Yerel Yönetimler

Açık Veri, herhangi bir telif, patent ya da buna benzer bir koruma mekanizması tarafından korunmayan, özgürce kullanılabilen, vatandaşların maksimum faydayı elde edebildikleri veri anlamına geliyor. Günümüzde akıllı kent kavramının en önemli bileşenlerinden biri haline gelen açık veri portalları ile kamunun günlük işleyişi içerisinde kendi projelerinde ürettiği, ürettirdiği, kullandırdığı, tüm bilgi ve birikimler açık veri olarak vatandaşların hayatına katkı sağlamak için sunuluyor.

Yaygın Kullanılan Açık Veri Örnekleri

Açık Veri kavramını daha iyi anlayabilmek için yakın geçmişe dönüldüğünde 1970’li yıllarda insan hayatına giren hava durumu verilerinin veya 1990’lı yıllarda açılan GPS verilerinin kullanımının günümüzde ne kadar yaygın olduğu rahatlıkla gözlemlenecektir. Bunlar aslında oldukça geniş ölçekli açık veri örnekleri olarak değerlendirilse de gelecek yıllarda öngörülen seviyelerle karşılaştırıldığında mikro seviyede kalmaktadır. Günümüzde gelişen ve kullanım alanları artan bilişim teknolojilerindeki yeniliklerle birlikte artık yaşadığımız bölgedeki suç oranı, ev fiyatları, enerji verimliliği politikaları, trafik, sağlık ve daha birçok konu başlığı altındaki verilere erişim sağlanabilmektedir. Elde edilen bu verilerin doğru analizleri ile kent yaşamına sağladığı faydalar ise oldukça fazla. Örneğin; 1800’lü yılların sonunda su kuyularıyla kolera arasındaki ilişki tespit edilerek, 1900’lü yıllara gelindiğinde Londra’nın kanalizasyon alt yapısının nasıl değişmesi gerektiği çok iyi bir şekilde modellendi ve bugün birçok hastalığın önüne bu verinin açılması ve farkedilmesi sayesinde geçildi.

Açık Verinin yaygınlaşması ile sağlık, güvenlik, eğitim ve insan hayatına değen birçok alanda başarı hikâyelerini ileride bizzat yaşıyor olacağız. Yerel yönetimler ise bu süreçten; operasyonel verimlilik, karar verme süreçlerinde hızlılık, şeffaflık, değerlendirme kriterleri, kendi bölgelerindeki veri temelli ekonomik aktiviteler baz alınarak bir ekosistem oluşturulması açısından çok büyük fayda sağlayacaklar.

Ülkemiz Açık Verinin Neresinde?

Dünya genelinde 45 ülkede toplam 165 kentte bulunan açık veri portalları gelecek yıllarda büyük bir sektör olarak karşımıza çıkacak. Açık verinin yükselen bir trend olduğu ve ülke olarak bu trendin henüz çok başında olduğumuzu belirten SAMPAŞ İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü M. Serdar Yümlü, Türkiye adına uluslararası standartlarda bir Açık Veri Portalımızın olmasının ve belediyelerimizin portallar üzerinden bilgi paylaşımına geçmelerinin gerekliliğinin altını çizdi. Yümlü, “Bu bilgilerinin tek bir merkezde birleştirilmesi ve entegre şekilde çalıştırılması ile oluşacak olan bilgi ağı, yakın gelecekte bir çok alanda geliştirilecek teknolojik yeniliklerin de önünü açacaktır.” dedi.

Yazar: AkilliKent

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir